میممو بالدی لوئیجی، پسر پر از شهردار شهری (لینی بانفی)، که یک شگفتی عجیب و غریب را پیدا می کند و خانه اش را می گیرد، بازی می کند. شیاطین در داخل جمجمه شروع به داشتن کل خانواده می کنند. یک conman، که وانمود می کند یک exorcist تلاش می کند برای کمک، اما به پایان می رسد تا صاحب نیز هست